Ms. Josie Gepiga Caberte

Josie Gepiga Caberte tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học tại Philippines, sở hữu chứng chỉ CELTA, cô có chuyên môn về giảng dạy Tiếng Anh. Với 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.