Ms. Lữ Ngọc Trúc Mai

Cô Trúc Mai tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô có niềm đam mê đặc biệt với công việc giảng dạy cho thiếu nhi và đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại DTP, Rise, Smary Bee Cente, mẫu giáo cũng như các trường Tiểu học